Vlastní výroba pryže

SAO PLUS s.r.o. má k dispozici 15 produktů pryžové antikorozní ochrany, které mohou být aplikovány v různých prostředích a různých podmínkách. Podle charakteristiky dělíme pryže do dvou skupin, na měkkou a tvrdou pryž.
SAO PLUS s.r.o. úspěšně spolupracuje s předními evropskými a světovými producenty pryžových fólií a o jejich výrobky obohacuje svůj sortiment. Jsou to STEULER-KCH Materials GmbH , TIP TOP, HAW (Harzer Apparatewerke SRN).
Volba pryže se provádí na základě údajů o provozních podmínkách a do úvahy přicházejí následující kritéria:

  • chemické namáhání (druh a koncentrace chemických látek)
  • tepelné namáhání (provozní a max. teplota)
  • mechanické namáhání (abraze, velikost zrna, struktura, rychlost proudění)
  • jiné požadavky (elektrická izolace nebo vodivost, radioaktivita, použití pro pitnou vodu a potravinářské účely)

SAO 02

tvrdá pryž

SAO 03

tvrdá pryž KRALEX

SAO 04

tvrdá pryž bez kaolinu

SAO 08

tvrdá pryž na oběžná kola

SAO 11

pryž měkká na rámy

SAO 13

pryž černá na membrány

SAO 14

pryž měkká oděruvzdorná

SAO 15

pryž měkká houževnatá

SAO 16

pryž na hadice

T 1

pryž tvrdá TYREX

T 2

pryž tvrdá proti abrazi

T 3

tvrdá pryž na chlorňan sodný

T 4

pryž měkká mezivrstva

T 6

pryž středně tvrdá na velké díly

T Z

pryž se zdravotní atestací

SAO PLUS s.r.o. rovněž nabízí vnější nátěry ocelových povrchů profesionálními barvami HEMPEL, AMERON , případně barvami syntetickými neo epoxidovými. Typ, množství a tloušťky jednotlivých vrstev si může stanovit zákazník sám.

Aplikovaná pryž je plně (100%) kontrolována (vysokonapěťový průrazový test – tzv. elektrojiskrová zkouška a tloušťka vrstvy a po vulkanizaci tvrdost a adhezivní test na kontrolních destičkách atd).